Saturday, 24 March 2012

Er roert wat bij de vastgoedcertificaten

BRECS index stabiliseert
Na een eerder zwakke periode eind 2011 en begin 2012, is de dalende tendens onderbroken. De BRECS returnindex heeft begin maart opnieuw postgevat boven 68000.

BRECS index  (blauw - linkerschaal) en couponrendement (rood - rechterschaal)
Het gewogen gemiddelde couponrendement bedraagt momenteel 6.31%.

Epiloog voor Westland Shopping en Westland 2004
Op een buitengewone algemene vergadering hebben de certificaathouders uiteindelijk toegestemd met de verkoop van de erfpacht aan AG-Real Estate, zoals gemeld op de website van deze laatsten: http://www.agrealestate.eu/nl/activities/am/westland_shopping_center.asp Als de overdracht van de erfpacht verloopt zoals voorzien, zouden de certificaathouders tegen eind april een nettobedrag van €830 (bruto €1.070) krijgen voor Westland Shopping en netto €315 (bruto €345) voor Westland 2004. Deze bedragen zijn nog niet definitief maar liggen nu wel lager dan het vorige bod. Dit heeft te maken met de coupon uitgekeerd in mei 2011 en (voor Westland 2004) met de inmiddels gestegen roerende voorheffing van 21% die toegepast wordt op de boekhoudkundige meerwaarde (het bedrag boven het nog niet terugbetaalde kapitaal.) Daarmee valt na een tumultueuze laatste act het doek over Westland Shopping.

Kortrijk Ring Shopping
De coupon Nr 23 die Kortrijk volgende week (28 maart) uitbetaalt, ligt circa 14% lager dan vorig jaar (nettobedrag €24.59). Enerzijds is er enige huuronzekerheid voor ongeveer 18% van de winkelruimte en anderzijds wordt er wat geld gereserveerd voor de lopende renovatiewerken. De uitvoering van de werken en de geplande opening van een aantal handelszaken in het naastliggende pand van Redevco na de zomer, zou de aantrekkelijkheid van het handelscentrum moeten verbeteren.

Louvain-la-Neuve
Dit certificaat dat slaat op commerciële ruimten zowel als op studentenverblijven, is net zoals Westland Shopping een erfpachtconstructie. De coupon van €28.32 wordt op 28 mei uitbetaald.

Kantoorcertificaten
De certificaten van kantoorgebouwen in de Brusselse periferie, die het moeten hebben van privéhuurders, houden zich nog steeds staande.

Antares
Het vastgoedcertificaat Antares heeft het huurcontract met AC Nielsen verlengd met een 6/9 contract. Er worden tegelijk ook 42 bijkomende ondergrondse parkeerplaatsen verhuurd. Zoals gebruikelijk zijn er de commerciële toegiften om een huurder aan boord te houden. Gespreid over de duur van het huurcontract, wordt een huurvrijstelling van in totaal 12 maanden verleend. Het contract heeft betrekking op 2842 m² en 97 ondergrondse en 3 bovengrondse parkeerplaatsen. De koers van het certificaat kon enigszins herstellen na een zwakke periode rond de couponbetaling eind 2011.

Oudergem Gemeenteplein
Het certificaat heeft een nieuw huurcontract afgesloten dat ingaat op 1 mei 2012 voor een kantooroppervlakte van 2000 m², waarmee de leegstand tot 10% teruggedrongen zou worden. Het nieuws liet de koers van Oudergem ruim 15% oplopen tot boven €70. Misschien wat voorbarig aangezien gedurende het jaar 2012 nog voor een totaal van 4400 m² huurcontracten op vervaldag komen.

Zénobe Gramme
Het certificaat heeft een coupon uitgekeerd van €19.65 (ex-coupon op 12 maart en uitbetaling op 15 maart). Het bedrag is €1.25 lager dan vorig jaar. Dat is gedeeltelijk toe te schrijven aan een lager bedrag aan kapitaalsdelging, zodat nu €8.215 onderworpen is aan een tot 21% gestegen roerende voorheffing.

Meer weten over vastgoedcertificaten?

Een lijst van postings is te vinden op de indexpagina.


Alle volgende artikels ivm vastgoedcertificaten zullen enkel nog gepubliceerd worden op de blog: Vastgoedbevaks en Vastgoedcertificaten

No comments:

Post a Comment