Tuesday, 28 August 2012

Another round-up

It has been a while since I last posted something about this blog. The 100th post may well be a suitable occasion for that.

In its third year, the blog is maturing: it seems to have found its audience and their number has been remarkably stable over the last twelve months, with between 1800 and 2200 monthly page views... even during summer.

Saturday, 11 August 2012

Vastgoedbevaks benen certificaten bij

Sedert de aandelenmarkten de correctie van zich afschudden, hebben de defensieve sectoren ook de wind in de zeilen. Het schoolvoorbeeld van een defensieve sector zijn de vastgoedbevaks, die voorspelbare inkomsten genieten. Het groeipotentieel is eerder beperkt door de hoge winstuitkering. De uitbouw van de portefeuille wordt ook vaak via een kapitaalsverhoging gerealiseerd. Door schuldfinanciering is de waarde van de vastgoedportefeuille van de bevaks hoger dan hun beurscapitalisatie. De schuldfinanciering is wettelijk beperkt tot maximum 65% van het eigen vermogen. Om bij een mogelijke afschrijving op de waarde van de vastgoedportefeuille niet beneden die drempel te belanden, hanteren de bevaks een bepaalde 'veiligheidsmarge' ten opzichte van dit wettelijke maximum. Het financieren met 'vreemd vermogen' impliceert financiële lasten. De extra huurinkomsten moeten niet alleen die financiële lasten dekken, maar ook alle courante kosten (onderhoud, beheer, desgevallend renovatie) die bij het normale beheer van de vastgoedportefeuille horen. Zolang als er weinig of geen leegstand is, stelt dit meestal geen probleem.