Wednesday, 24 February 2010

Grondstoffen supercycli - 2

Grondstoffen supercycli - Deel 2: Edelmetalen
Wat voorafging: Grondstoffen supercycli deel 1 : Aardolie en non-ferro metalen

Het einde van de goudstandaard
Anders dan non-ferrometalen die bij industriële processen verbruikt worden, is het overgrote deel van de historische goudproductie nog steeds beschikbaar. Het goudverbruik is minimaal, vooral als we dit vergelijken met het verbruik van andere edelmetalen als platina, palladium of zilver. Het verbruik door de juwelennijverheid wordt bovendien grotendeels gecompenseerd door de goudrecuperatie uit scrap.
Millennia lang was goud het anker van het monetair systeem, maar sinds het eind van de 19de eeuw werden de gouden munten in toenemende mate vervangen door bankbiljetten uitgegeven door een centrale bank . Onder de goudstandaard waren de bankbiljetten inwisselbaar tegen goud en was de geldhoeveelheid in omloop bepaald door de goudhoeveelheid die door de centrale bank werd aangehouden. De eerste wereldoorlog maakte hieraan een eind voor de oorlogvoerende naties. Alleen Groot-Brittannië voerde in de jaren twintig opnieuw de goudstandaard in.

Grondstoffen supercycli - 1

Grondstoffen supercycli - Deel 1: Aardolie en non-ferro metalen

Voorgeschiedenis en tijdskader

 Het laatste decennium van de twintigste eeuw werd gekenmerkt door een sterke prijserosie van de meeste –zoniet alle‑ grondstoffen. De achterliggende oorzaken waren divers. Ik schets er enkele:
  • De hoge olieprijzen van begin de jaren 1980 had een tot een sterke toename van de exploratie geleid. Deze productiecapaciteit nam geleidelijk toe en de extra productie leidde uiteraard tot een druk op de olieprijzen.
  • De timing van hoge olieprijzen in 1979-1981, gevolgd door afbrokkelende prijzen maar een historische stijging van de dollarkoers tot 1985 heeft in Europa geleid tot het ‘uitsmeren’ van de periode van dure brandstoffen over een langere periode. Daardoor was de impact op het investeringsgedrag van de industrie en de oriëntatie naar meer energie-efficiënte producten hier vroeger aan de orde dan in de VS. De groei werd minder energie-intensief.
  • De sterkst groeiende industrieën van de jaren negentig (telecom, elektronica, pharma) zijn van nature minder energie-intensief en het volume aan vereiste grondstoffen is tegelijk ook lager.
  • Na de omwentelingen in Oost Europa is het productievolume van de zware industrie er snel afgenomen. De verouderde en inefficiënte bedrijven waren op een vrije markt niet competitief meer.
  • De trend naar een diensteneconomie (sterkere tewerkstellingsgroei in dienstensectoren tegenover een afnemende industriële werkgelegenheid) versnelde. Ook dat leidt tot een trager toenemend grondstoffenverbruik.

Monday, 15 February 2010

Goudmijnen: een turbo op de goudprijs?

Als de goudprijs hoge toppen scheert, zoals begin december, trekken ook de koersen van goudmijnen doorgaans zeer sterk aan. Een manier om dit te kwantificeren, zonder rekening te moeten houden met bedrijfsspecifieke gegevens die soms de trend doorkruisen, is de $HUI/$GOLD verhouding bekijken.