Saturday, 26 June 2010

Couponrendement koersondersteunend (?)

Vastgoedcertificaten zijn typische rendementswaarden. Steeds wordt 100% van de jaarwinst uitgekeerd. Daarenboven wordt een gedeelte van het uitgekeerde bedrag als kapitaalsdelging beschouwd, waardoor dit niet aan RV onderworpen is. Op de resterende som (rente) wordt naargelang de uitgiftedatum 25% of 15% (vóór of sinds 1990) roerende voorheffing ingehouden.

In huurcontracten wordt een indexeringsclausule voorzien, zodat de huurinkomsten stijgen met de 'gezondheidsindex'. Je verwacht dan ook dat de coupons van vastgoedcertificaten aan dit ritme meestijgen.

Thursday, 17 June 2010

Kortrijk Shopping

Dit artikel is niet meer actueel: het vastgoedcertificaat Kortrijk Shopping werd geliquideerd. De huidige notering heeft alleen nog betrekking op een restbedrag dat bij de liquidatie gereserveerd werd tot wanneer alle wettelijke aansprakelijkheid van de verkopende partij afgelopen is.

Geen beleggersinteresse meer voor Kortrijk Shopping
Kortrijk Shopping: voor de beleggers in vastgoedcertificaten klinkt die naam bekend in de oren.
Vastgoedcerficaten in de retail sector zijn niet alleen het grootste marktsegment naar beurskapitalisatie, maar over de voorbije jaren ook de enige die een positieve return hebben kunnen neerzetten. Elke correctie is tijdelijk gebleken en was zodoende steeds een ideale instapgelegenheid.

Tuesday, 15 June 2010

Formation Metals opnieuw een penny-stock

U leest een artikel uit oktober 2010: de geschetste situatie en vooruitzichten verschillen van de huidige.
De intentie van de 7:1 reverse split was om een notering te hebben boven $1.50, waarmee het aandeel op de radarschermen van grotere investeerders zou komen en dus tot de ‘investable category’ behoren.

Terwijl de ‘reverse split’ al werd voorafgegaan door een afglijden van de koers, ging het sindsdien van kwaad naar erger. Ondanks de ‘mining permit’ en de start van de ontginningswerkzaamheden, hield het vooruitzicht op een kapitaalsverhoging de koers blijvend onder druk.