Saturday, 27 November 2010

Buying an option ‘in the money’

Some traders claim it‘s foolish, others will tell you it ‘s smart.
Buying a call option ‘in the money’, you pay up the intrinsic value: the actual stock price minus the strike of the option plus a premium, mainly depending on the time left to expiration and on (implied) volatility.

Tuesday, 16 November 2010

Volatility persists

Historic volatility is calculated using a time series of index (or stock price) close values. It is defined as the standard deviation on the series of percentage day-to-day variations. When considering all day-to-day variations, we obtain one single historic volatility, which - while illustrative - raises a mainly academic interest.

Thursday, 11 November 2010

On penny stocks

(Mineral) Explorers often expect that raising capital is easier with a low nominal stock price. This opens the door to the realm of penny stocks.

Thursday, 4 November 2010

Beaulieulaan: verkoop afgeblazen

Het vastgoedcertifcaat Beaulieulaan heeft betrekking op de gebouwen Upper & Middle Building, Beaulieulaan 5-7 en 9-11, 1160 Oudergem, eigendom van NV Immo-Beaulieu en in lease gegeven aan de Europese Unie.
De lease-overeenkomst werd begin 2006 afgesloten voor een duur van 15 jaar zonder tussentijdse vervaldag.
Aangezien de lease-overeenkomst nog meer dan tien jaar voor de boeg heeft, hadden de beheerders het opportuun gevonden om vanaf juni het gebouw te koop te stellen. Het perspectief op een nog lange verhuring, maakt het gebouw attractiever voor kandidaat investeerders. De Brusselse vastgoedmarkt is nog steeds lauw en de bezettigsgraad is vooral in de periferie bedroevend laag. In dit opzicht is Beaulieulaan een gelukkige uitzondering.
De kandidaat kopers liepen mekaar niet bepaald voor de voeten en geen enkel bod werd acceptabel bevonden. De verkoopprocedure werd op 21 september afgeblazen “wegens onvoldoende geconcretiseerde belangstelling.”