Friday, 27 May 2011

GLDX: the proof of the pudding is in the eating

An earlier posting: “GDXJ or GLDX, what to choose in the Gold Exploring Realm?” has been focussing on the differences in approach and ‘investing universe’ between the two ETF’s.
As GLDX now has a track record of over six months, I wish to discuss how this ETF started off its carreer on the stock market.
In spite of the early May precious metal correction, with silver kicked out off its parabolic ascent, both silver and gold are still considerably higher than six months ago, just after GLDX had been launched.

Sunday, 22 May 2011

Canadian Gold and Silver Miners Valuation Metrics - update

Over seven months ago, I' ve written the posting which was going to turn out one of the more popular among readers of this blog: 
Valuation Metrics of Canadian Gold and Silver Miners  - Oct 18, 2010 - When dealing with mineral rights of mining enterprises, Canada has its NI 43-101 Metal Valuation Report, a standard for mining companies to comply with when reporting on their reserves and resources.

It was essential in explaining the spreadsheet (Click here to open the spreadsheet. It is updated on a regular basis) The spreadsheet uses the data provided on the website http://www.goldminerpulse.com/ and the previous posting recommends that same website for fundamental analysis of mineral resources and reserves.

Tuesday, 17 May 2011

Geografische diversificatie: vermindering van risico of verhogen van potentiële winst?


Abstract
We are often told that diversification is highly beneficial for portfolio performance.
... which is only partly true, as markets are rather highly correlated. Correlation within economic sectors of enterprise stock prices across continents is even higher than the correlation between  different sectors of the economy on one single stock market. Correlation between asset classes has proved detrimental during the October 2008 market implosion.
If we are not successful in diversifying away risk, do we at least obtain any excess return?

Samenvatting
Het wordt ons vaak voorgehouden dat diversificatie hoogst voordeling is voor het rendement van een portefeuille... hetgeen slechts ten dele waar is, vermits de markten sterk gecorreleerd zijn. De correlatie voor internationaal gespreide aandelen binnen één economische sector is zelfs hoger dan de correlatie tussen verschillende sectoren op één enkele aanelenmarkt. Een toegenomen correlatie tussen verschillende activaklassen is nefast gebleken tijdens de implosie van de financiële markten in oktober 2008.
Als we er niet in slagen om het risico weg te diversifiëren, halen we dan tenminste een extra rendement ?

Saturday, 14 May 2011

Geographical diversification: Risk reduction or Seeking Alpha ?

We are often told that diversification is highly beneficial for portfolio performance.
... which is only partly true, as markets are rather highly correlated. Correlation within economic sectors of enterprise stock prices across continents is even higher than the correlation between  different sectors of the economy on one single stock market. Correlation between asset classes has proved detrimental during the October 2008 market implosion.
If we are not successful in diversifying away risk, do we at least obtain any excess return?

Tuesday, 10 May 2011

Vastgoedcertificaten in parabolische modus

De Petercam BRECS returnindex (Belgian Real Estates Certificates) heeft een versnelling hoger geschakeld. Nadat eind maart de 65.000 drempel werd gesloopt, ging het in april snel enkele duizenden punten hoger. De BRECS returnindex is kapitalisatie gewogen. Zwaargewichten in deze index zijn de certificaten met grote winkelcentra als onderliggend vastgoed.
Waar het dividendrendement tot voor enkele maanden nog min of meer stand kon houden, is dat bij de versnelde koersstijging die we nu zien, niet langer het geval. De koersstijgingen doen het couponrendement van dit marktsegment richting 5,5% duiken. In het verleden is dit meestal een harde noot om kraken geweest, waarop steevast een stevige correctie is gevolgd, al lijkt momenteel de 70.000 puntengrens binnen handbereik.

Sunday, 1 May 2011

Een liquidatiedividend voor Genk Logistics?

Lange termijnbeleggers in Genk Logistics hebben al een en ander meegemaakt. Uit een vorige posting volgende paragrafe:

Tijdens de mislukte overname-saga in de zomer van 2007 (de kandidaat overnemer bleek onvoldoende solvabel om de benodigde kredieten te kunnen krijgen) gingen we richting €280-€300. Er is sinds April 2008 een nieuw huurcontract met Ewals voor het nieuwe gedeelte van de opslagruimte, waarvoor er ook nog een hypotheek loopt eind 2013. Het nieuwe huurcontract kon opnieuw enig enthousiasme losweken en het certificaat noteerde korte tijd opnieuw boven €250. De beurscrisis van oktober 2008 zou ook Genk Logistics niet ontzien en we gingen vanaf toen blijvend beneden €200. De oudere opslagplaatsen werden ontruimd per eind december 2009. Sindsdien is deze ruimte leeg gebleven. De huurinkomsten zijn daardoor in 2010 met circa 16% gedaald.