Saturday, 23 April 2011

Van kwaad naar erger met de zilvermijnen.

Het achterblijven van zilvermijnen bij de explosieve stijging van de zilverprijs
Gemeten naar de verhouding tussen de koers van de GlobalX zilvermijnen ETF SIL en de zilverprijs, zakken zilvermijnen steeds verder weg. Dit proces zet zich door bij een versnelde stijging van de zilverprijs! Dit is hoogst ongewoon. Sinds het begin van de goud/zilver bull markt in 2000, gaf bijna elke rally van de edelmetalen aanleiding tot met een hefboom stijgende goud- en zilvermijnen. De weinige uitzonderingen komen op conto van een dalende aandelenmarkt bij stijgende goud- en zilverprijzen. De correlatie van edelmetaalmijnen met de S&P500, kan in dat geval roet in het eten gooien. Hiervan is momenteel echter evenmin sprake. 

Een vroegere posting had eind februari al vragen opgeroepen met betrekking tot het achterblijven van zilvermijnen tegenover de zilverprijs. Dit was een tijdig voorteken voor een trend die zicht zou doorzetten. Zie ook voor een update: Gold Miner Pulse Page

Dat het achterblijven van de koersen van mijnen tegenover de stijgende trend van de edelmetalen vragen oproept, is ‘the talk of the day’ geworden. Ik lees artikels en quotes over een 'short the miners - long the metal' strategie van hedge-funds. Zie bvb: Trader Dan's Market Views: Hedge Fund Ratio Spread Trades Continue to Distort the Value of the Mining Shares 
Het is evenzeer mogelijk dat een groot aantal investeerders de hoge zilverprijzen als niet duurzaam ervaart en daardoor uitgaat van lagere winstmarges voor de mijners. Tenslotte is er ook nog een toegenomen dreiging van politieke risico's in Bolivia en Peru, waardoor SIL (de zilvermijnen ETF) zelfs enige dagen na elkaar koersverliezen optekende bij gestaag stijgende zilverprijs. Met het San Vincente project in Bolivia was zwaargewicht Pan American Silver (PAAS) het grootste slachtoffer. Maar wordt dit alles niet te breed uitgesmeerd? Wat is nieuws en wat is stemmingmakerij?

Zijn we toe aan een trendbreuk?
Door het voortdurend achterblijven van zilvermijnen op de zilverkoers, zijn de mijnen nu op een zeer aantrekkelijke waardering beland. Het blijft koffiedik kijken wanneer de trend keert. 

Het aflopen van QE2 eind juni zou het begin kunnen inluiden van een politiek van monetaire verstrakking in de US. Zelfs indien deze weinig ingrijpend is, blijft er het anticiperen van traders en een plausibele voorafgaande beurscorrectie. Als de S&P500 onderuit gaat, worden grondstoffenwaarden vaak sterk getroffen. 
Zie ondermeer een column van Adam Hamilton: 
Fed QE and SPX
Als de zilvermijnen al achterblijven bij parabolisch stijgende zilverkoersen, is het moeilijk om zich een scenario in te beelden waarbij zilvermijnen standhouden zodra de onvermijdelijke correctie van de zilverkoers inzet.

Er zijn zeker voldoende tegenstrijdige berichten die het hebben over een QE3, tot QE~infinity. Die piste kan niet anders eindigen dan in hyperinflatie. Maar wie wint daarbij? Goud en zilver gaan door het dak in USD, maar in EUR zal dat minder spectaculair uitvallen. Mijnen worden dan geconfronteerd met een sterke kosteninflatie uitgedrukt in USD. Derivaten op de edelmetalen (koers uitgedrukt in USD) leveren in dit scenario de meest voor de hand liggende hefboom, die de ontwaarding van de USD kan compenseren. Ondanks de heisa rond een groot juli $25 putcontract op de SLV zilvertracker, blijft de call-put ratio hoog, waarbij de shorts handenvol geld verliezen. Hetzelfde geldt uitvergroot nog voor de zilver-futures. Derivaten zijn nog gemakkelijker te manipuleren dan futures: het reuze-putcontract zou wel eens een vestzak-broekzak operatie kunnen zijn tussen "bevriende partijen". De speculanten lijken dit te doorzien en plaatsen onverschrokken nieuwe bids op SLV call-opties bij hoger oplopende uitoefeningskoersen. 

Nog niet het gepaste instapmoment, ondanks de lage waardering?
Het verleden geeft tegenstrijdige voorbeelden ivm de impact van een stijgende prijs van edelmetalen op de koers van de betrokken mijnaandelen: zie de laatste pagina's van volgende posting: 
Decades of underperformance

Wanneer de trend precies keert is de miljoenenvraag. Voor wat de hedgefundstrategie "short the miners - long the metals" betreft, heb ik nog één spreuk om te eindigen:
De kruik gaat zolang te water tot ze barst.

No comments:

Post a Comment