Wednesday, 25 August 2010

Genco Resources: de storm doorstaan

Het is voor een exploratiebedrijf (vandaar ook nog de naam Genco Resources) niet evident om zich om te turnen tot een mijnbouwonderneming. Dat mocht Genco de laatste paar jaar ondervinden.

In de eerste jaarhelft van 2008 vond een proxy contest zijn beslag, waarbij een meerderheid van de aandeelhouders zich uitsprak voor een managementwissel: een kleine revolutie. Zie de Full year 2008 Management Discussion & Analysis.
Het vorige management, gedomineerd door geologen, had zich vooral bekommerd om het uitbreiden van de 'resource base': het exploreren van nieuwe ertslagen en vastleggen van concessies. Inmiddels was ook wel de "La Guitarra" zilvermijn opgestart. Het nieuwe team heeft de exploratie-activiteiten in een (complexe) equity&cash deal doorverkocht aan Andover om zich toe te spitsen op de exploitatie van La Guitarra.
De strubbelingen ivm de managmentwissel hadden wel al een forse koersafstraffing meegebracht.

Het zat niet echt mee: tegelijk met de beurscrisis en het kelderen van de zilverprijs in oktober 2008, kreeg Genco ook nog een walk-out en blokkade van zijn mijnsite te verwerken, waarmee de productie stilviel.
De aanpak van de berekenende mijningenieurs viel (in tegenstelling tot de lossere managementstijl en de flair van de geologen) bij ex-werknemers niet in goede aarde. Het conflict zat muurvast.

Waar de grote mijnbouwbedrijven een mooi koersherstel kenden in 2009, moest het ergste voor Genco nog komen: de cashmiddelen raakten stilaan op en Genco zag zich gedwongen tot een kapitaalsverhoging aan minder dan 10% van de eerdere topkoersen uit 2007 en warrants met strike koers aan C$0.45 als incentive.

Inmiddels was door verdere prospectie op de concessie van de La Guitarra mijn wel al vastgesteld dat de exploiteerbare resources veel hoger waren dan de eerder bewezen reserves. In een feasibility studie werd eind 2009 aangetoond dat de productiecapacteit bijna vertienvoudigd zou kunnen worden van 320ton/dag tot 3000 ton/dag. Tegelijk raakte ook het dispuut rond de blokkade opgelost, wat een opstart van de productie in het vooruitzicht stelde. De koers ging op korte termijn van zijn steunniveau tussen C$0.25 en C$0.30 ongeveer driemaal hoger.
(Full year 2009 Mgt Discuss & Analysis:  http://www.gencoresources.com/i/pdf/2009Q4-MD&A.pdf)

Het zou evenwel nog tot april 2010 duren vooraleer de mijn opnieuw kon opgestart worden. Inmiddels was het enthousiasme al wel grotendeels weggeebt. Nadat het eerste kwartaalresultaat na de opstart werd aangekondigd eerder deze maand, zakte de koers abrupt tot rond (en zelfs beneden) het vroegere steunniveau. Een werkend (zilver)mijnbouwbedrijf is bij betere zilverprijzen plots veel lager gewaardeerd dan een stilligende mijn met uitzicht op een heropstart!

Nodeloos te vertellen dat de eerste kwartaalresultaten ronduit slecht waren (zie hiervoor: http://www.gencoresources.com/i/pdf/2010-Q2-FS.pdf) Dit was overigens onvermijdelijk, gezien het logistieke probleem om af te rekenen met bergen relatief metaalarm erts, dat de vlotte toegang van de mijn naar de ertsmolen belemmerde. Ook de capaciteit van de ertsmolen kon hierdoor niet voor de volle 100% benut worden. Het management stelt een geleidelijke normalisering van het aangevoerde metaalgehalte in het erts voorop voor volgende kwartalen. De rode inkt die sedert meer dan twee jaar de kwartaalresultaten ontsiert, zou dan verdwijnen.

Genco Resources heeft de storm doorstaan; kunnen dan ook de koersen van C$ 3-4 terugkeren?
Stop dreaming: inmiddels is het aantal aandelen wel verdubbeld tot meer dan 77 miljoen stuks einde boekjaar 2009 (nu 90 miljoen 'fully diluted'). Daarmee is Genco een microcap van slechts 22.5 miljoen C$. Die C$ 0.70 (intraday C$ 0.80) van oktober 2009 is overigens ook al een mooie koersverdrievoudiging. Een scharnierkoers is C$ 0.45, waarboven een berg warrants 'in the money' komen. Ook de optieverloning situeert zich aan minimum uitoefeningskoersen van dit niveau. Boven $0.45 zijn er dus extra cash inkomsten (door de uitoefening van warrants en opties), maar neemt ook de 'verwatering' verder toe.
Het zit in de kaarten, maar junior mining is en blijft een pokerspel, een speculatieve gok.

Leert wat technische analyse ons iets?
Een grafiek over de laatste 5 jaar (inclusief On Balance Volume (OBV) en Price Volume Trend (PVT)
Er was een mooie run-up na de zomer 2005 en tot halfweg 2007, waarbij de koers ongeveer vervijfvoudigde, daarna begon de ellende waarvan hierboven het relaas. Merkwaardig (maar misschien verklaarbaar door de kapitaalsverhogingen) is dat de technische indicatoren On Balance Volume (OBV) en Price Volume Trend (PVT) het bijzonder goed doen tov het koersverloop! Vooral de enorme sprong in oktober vorig jaar valt op: de koersstijging ging dus met een hoge volumes gepaard.
We staan inmiddels weer aan de C$ 0.25 steun, maar de PVT staat nog een stuk hoger dan toen het aandeel de hele zomer van 2009 rond die koers stabiliseerde. Bovendien lijkt ondanks de recente koersval, de PVT te stabiliseren op dat hoge niveau. Die afkalving kwam er dus bij een bijzonder dunne handel.
Als "the smart money" eind 2009 misschien te vroeg en te gretig heeft gekocht, lijken ze nu allerminst aan verkoperszijde te staan...

No comments:

Post a Comment