Wednesday, 6 July 2011

Vastgoedcertificaten: de kaarten geschud

Met de verlofperiode voor de boeg, kunnen we ervan op aan dat de omzetvolumes voor de vastgoedcertificaten zullen terugvallen. Voor wie toch wil handelen, is dat geen gemakkelijke periode. Het verschil tussen bied- en vraagprijs durft al eens oplopen. De koersschommelingen zijn dan navenant.

De Woluwe zustercertificaten

Woluwe Shopping en Woluwe Uitbreiding hebben op 29 juni hun coupon uitbetaald. Zoals gewoonlijk noteert het certificaat ex-coupon enkele beurswerkdagen vooraf, in dit geval vanaf vrijdag 24 juni.
Lopende orders worden dan (door de meeste financiële instellingen) geliquideerd. Het gebeurt echter te vaak dat onbedachtzame of onwetende beleggers een nieuw kooporder invoeren aan de vorige koers. En uiteraard liggen er dan steeds verkopers op vinkenslag om hen de aandelen/certificaten ex-coupon aan te smeren. Woluwe Shopping noteerde op de 24 juni aan een ongewijzigde €1610 waarbij 42 stuks van eigenaar wisselden. Op 29 juni ging het dan prompt lager.

Uitgifte vastgoedcertificaat "Mediacité" geannuleerd (link)

De Tijd geeft aan dat vooral de kleine belegger verstek geeft. Enkele institutionele investeerders zagen er wel brood in. Voor het marktsegment 'vastgoedcertificaten' is de annulatie alvast jammer. Met enkele liquidaties in het verschiet en de belabberde prestatie van de meeste kantoorcertificaten bloedt de markt geleidelijk dood.

Beaulieulaan
Het koersherstel dat ons begin mei tot €175 bracht, bleek niet erg duurzaam en de koers ging in juni weer beneden €170. Een hoog aangeboden volume (882 stuks) aan €170 dwong kandidaat verkopers tot een lagere vraagkoers. Maandag bood zich echter een tegenpartij aan en werd het hele lot verhandeld. Het orderboek ziet er aan aanbodzijde iets minder overladen uit, zodat de koers vandaag tot €172.40 opliep. De coupon wordt in principe eind juli uitbetaald, maar een bedrag is nog niet meegedeeld op de KBC site. Beaulieu noteert een stuk lager dan vorig jaar eind juni (€190-194) en zelfs ex-coupon in Augustus 2010 (€180-186). De mislukte overnamesaga is daar de oorzaak van (er werd geen tegenpartij gevonden die een acceptabel bod uitbracht).
Basilix
In het jarenlang aanslepende rechtsgeding tussen Basilix en ex-huurder Redevco Retail Belgium (C&A) is opnieuw een uitspraak in hoger beroep (ditmaal door het Hof van Cassatie). Basilix wordt over de hele lijn in het gelijk gesteld wat de vordering (inclusief nalatigheidsinteresten) boven €2.1 miljoen brengt. Er is nog een tegenvordering voor teveel betaalde/gevorderde gemeenschappelijke kosten ten belope van €300.000. Zelfs als deze laatste vordering ingewilligd wordt, kunnen de certificaathouders een extra uitkering van €13 verwachten. De koers van Basilix is opgelopen tot (vandaag) €400.


Genk Logistcs

Immo Genk-Zuid NV verwijst naar haar eerder bericht waarbij de certificaathouders werden in kennis gesteld van de overeenkomst onder diverse opschortende voorwaarden tussen Immo Genk-Zuid NV en Genk Logistics NV met betrekking tot de verkoop van object 4 en object 5 die deel uitmaken van het onroerend goed onderliggend aan het vastgoedcertificaat.
Immo Genk-Zuid NV wenst hierbij haar certificaathouders te informeren dat de opschortende voorwaarden waaronder de overeenkomst werd gesloten, zijn gerealiseerd.
Informatie met betrekking tot het certificaat vindt men ook terug op https://www.kbcmerchantbanking.com/Genk-Logistics

BRECS index
De Petercam BRECS returnindex van de vastgoedcertificaten stabilizeert op hoog niveau waarbij het couponrendement rond 5.75% schommelt.

Petercam BRECS index van de vastgoedcertificaten (blauw - linkeras) en rendement (rood - rechteras)

Meer weten over vastgoedcertificaten?

Een lijst van postings is te vinden op de indexpagina.

2 comments:

  1. Beaulieulaan keert een nettocoupon van €13.1475 uit. Zie:

    https://multimediafiles.kbcgroup.eu/ng/published/WP/PDF/Beaulieu_coupon_2011_nl.pdf

    Het vastgoedbureau de Crombrugghe & partners schat de waarde van Beaulieulaan op €68 M (of €193.24 per certificaat), tegenover €72.755 M vorig jaar.

    ReplyDelete
  2. De dividenden van Beaulieulaan uitgekeerd in 2009 en 2010 omvatten een ristorno van locale belastingen (eerder betaald over 2007/08). Deze fiscale meevaller is er nu niet meer, waardoor de nettocoupon iets lager uitvalt. Er is geen verandering aan de huursituatie of het huurcontract. De koers is wel op een nieuw dieptepunt teruggevallen.

    ReplyDelete