Monday, 14 February 2011

Marcel Thirylaan: Double and Quit ?

Het is niet ongewoon dat de koers van een liquidatie-vehikel zeer sterk fluctueert. Sinds de uitkering van de eerste vereffening eind november 2010 (€45.27), hoort Marcel Thirylaan tot deze categorie. De activa bestaan uit een ingehouden bedrag op het liquidatiesaldo. Na de verkoop van het gebouw (zie ook: Kogel  door de kerk) is de opbrengst van het erfpachtrecht uitgekeerd aan de certificaathouders. Overige rechten (meer dan €300.000) zijn ingehouden om de lopende gerechtelijke geschillen te kunnen bekostigen. De mogelijke inkomsten daarvan kunnen de activa verveelvoudigen.

Enkele woorden uitleg:
Toen Ernst&Young het kantoorgebouw Marcel-Thirylaan verlaten heeft eind 2009, werd er behoorlijk wat huurschade aangericht. In de staat waarin het werd achtergelaten, was het gebouw daardoor onverhuurbaar geworden. De beheerders hebben Ernst&Young in gebreke gesteld en een eis tot schadeloosstelling van 2 miljoen euro ingediend. Ernst&Young wordt gedagvaard en de gegrondheid van de eis en het bedrag van schadeloosstelling wordt het voorwerp van een gerechtelijke procedure.
De beheerders van Marcel-Thirylaan hadden in november al aangegeven dat deze rechtsprocedure wel enige tijd in beslag zou kunnen nemen. Op basis van de laatste koersvorming aan €54.7 kon eind november een koers ex-coupon rond €9.5 verwacht worden. De koers zakte na de uitkering van het vereffeningsbedrag echter meteen naar een toch wel ontgoochelende €6.5. Blijkbaar werd er van de gerechtelijke claim weinig meer verwacht.
Half januari ging de koers van het liquidatievehikel geleidelijk opnieuw stijgen en werden de uitstaande limietverkooporders één na één weggekocht. De volumes bleven annvankelijk nog beperkt, sinds eind januari zijn deze echter opgelopen en loopt de koers snel op. De €7 van begin januari is inmiddels al meer dan verdubbeld tot €14.45 vandaag, 5ct lager dan vrijdag, maar dan wel bij een fors volume van 1044 stuks of bijna 1% van de beurskapitalisatie. 

Marcel-Thirylaan: Koers (linkeras, blauw) en Price-volume-Trend (rechteras, rood)
De koers en price-volume trend grafiek toont duidelijk het fenomeen van ‘buying into strength’ (kopen op koerssterkte). Double and quit?

Het overwegen waard daarbij is:
  • Wat doe je als gedagvaarde partij, indien een schadeclaim ontvankelijk verklaard wordt?
  • Hoe kan je de impact van betaling van een schadeloosstelling op je bedrijfsresultaat beperken als je weet dat de tegenpartij een beursgenoteerd vehikel is dat jouw betaling als enig belangrijk activa heeft?
  • Wat doe je als consultant bij een werkgever die in die situatie belandt?
De recente koersevolutie doet het antwoord op enkele van deze vragen al vermoeden. Enige formele bevestiging heb ik niet. Een maximum voor de opbrengst kan je wel inschatten: ongeveer €2.300.000, wat omtrent €21.5 per certificaat kan betekenen. Degenen die aan €7 tot €8 verkocht hebben, zijn duidelijk wel de pineut. Wie nu speculeert op een maximale winst, moet ook rekenen op een snelle afhandeling van de gerechtsgang. Een ellenlange procedureslag doet voor beide partijen de kosten oplopen en erodeert de potentiële opbrengst van het certificaat in liquidatie. Een compromis behoort daardoor ook tot de mogelijkheden. De opbrengst zou dan sneller beschikbaar zijn, maar beneden de verhoopte €21.5 per certificaat blijven. Double and quit? De vraagt blijft open.

Meer weten over vastgoedcertificaten?

Een lijst van postings is te vinden op de indexpagina.

1 comment:

  1. Georchestreerde koersval in de maak: na een aantal noteringen tussen €14.37 en €14.50 met hoge omzet, lijkt nu een georchestreerde koersval in de maak: een marktordertje van ocharme 10 stuks raakt niet verkocht. Voor de tweede maal kunnen we vandaag 10% lager. Niemand lijkt er vooralsnog toe geneigd om commissieloon en beurstax te betalen voor zulke habbekrats. Aan verkopers en kopers geen gebrek, maar 'Bid' en 'Ask' liggen mijlenver uit mekaar. Moet een lagere koers de vraag nieuw leven inblazen of potentiële verkopers scheutiger maken?

    ReplyDelete