Wednesday, 26 January 2011

Anatomie van een herstelrally

In de schaduw van de steraandelen opereert op Euronext Brussel de fixingmarkt, waar ondermeer vastgoedcertificaten verhandeld worden met één enkele dagnotering, gevormd om 15:00. Het is een markt waar nieuws schaars is en elke hint in een persbericht belangrijk kan zijn.
Eind december ging het certificaat Antares ex-coupon. Het bedrag (€7.10) is op een koers in de buurt van €60 wel een hoog rendement, maar het viel niettemin 80 cent lager uit dan eind 2009. Afsrtaffing in het verschiet?
Nee, en wel omdat er een plausibele uitleg bijgegeven werd:
Coupon nummer 15 van de vastgoedcertificaten ‘Antares’ is vanaf 31 december 2010 betaalbaar aan de loketten van de KBC Bank NV ad bruto EUR 7,3627, waarvan EUR 5,6110 vrij van roerende voorheffing als terugbetaling van kapitaal. Na inhouding van de roerende voorheffing ad. 15% wordt er netto EUR 7,10 per vastgoedcertificaat uitgekeerd.
Immo Antares wenst haar certificaathouders te informeren dat zich dringende herstellingswerken aan de technische installatie van het gebouw opdringen. Het geraamde budget voor de uitvoering van deze werken bedraagt EUR 379.330,38 eur, waarvan in de huidige coupon reeds een provisie van EUR 225.000,00 ten laste gelegd wordt.
Verder wenst Immo-Antares hierbij haar certificaathouders te informeren dat het bureau de Crombrugghe & Partners aan het onderliggend onroerend goed van het vastgoedcertificaat met waardepeildatum 10/11/2010 een waarde vrij op naam van EUR 20.725.000 heeft toegekend, tegenover EUR 23.650.000 op 10/11/2009. De couponberekening zal worden toegelicht tijdens de informatievergadering voor certificaathouders die zal plaatsvinden op 12 januari 2011 om 14 uur.

Voor het volledig persbericht zie:

Niets maakt het personeel van huurders sneller ontevreden dan gebrekkig sanitair, een airco die het niet doet of liften die om de haverklap blokkeren. Om een oplopende leegstand te vermijden, is het belangrijker om huurders te behouden dan om te braderen op de huurprijs en er nieuwe aan te trekken.
De ingehouden provisie voor de herstellingswerken stemt overeen met een bedrag van €1.42 per certificaat. Netto stemt dat overeen met een uitkering van €1.207. Tellen we dit op bij de coupon, dan bekomen we €8.307, een beduidende toename vergeleken met december 2009. De huurinkomsten zijn dus gestegen.
De ruim 12% lagere schatting voor Antares van het vastgoedbureau wordt er maar bijgenomen. Al bij al blijft die expertiseschatting ruim dubbel zoveel als de beurskapitalisatie, je kan dus bezwaarlijk beweren dat het certificaat duur zou zijn. Dit is de teneur onder de kopers.

Hierbij de noteringen sinds de ex-coupondatum

DateclosingVolume
28/12/201060.9952
05/01/201157.5150
06/01/201157.56166
10/01/201158.50120
12/01/201160.00100
13/01/201160.15378
14/01/201160.30591
17/01/201160.40519
18/01/201160.90296
19/01/201162.20100

Zoals (te vaak) is er op de ex-coupondatum wel een slecht geïnformeerde partij die teveel betaalt. Begin 2011 gaan we naar een echte ex-couponkoers. Vanaf de informatievergadering op 12 januari gaan we opnieuw naar €60, waarna de koers zeer geleidelijk maar bij hoger volume oploopt. Na het weekend versnelt de stijging, maar neemt het volume af. Op 19 januari brengt één enkel marktorder de koers tot €62.20. Er was tot gisteren geen nieuwe notering meer: het certificaat heeft zich uit de markt geprijsd.

Antares, koers op linkeras, Price-Volume-Trend (PVT) en On-Balance-Volume (OBV) op rechteras
 Het volume en koersverloop spreekt klare taal als je de volumegedreven technische indicatoren als PVT (%-wijziging x volume) en OBV (+/-volume bij stijging/daling) bekijkt. Ondanks een bescheiden koersstijging was er wel duidelijk 'buying into strenght'. Minder duidelijk is waar het nu heen moet. Ask en bid liggen ver uit elkaar, maar niemand lijkt nog geneigd de laatste koers te betalen. Het totale gevraagde volume in het orderboek is hoog (circa 10x het gemiddelde dagvolume), maar wel bij beduidend lagere koersen.

Meer weten over vastgoedcertificaten?

Een lijst van postings is te vinden op de indexpagina.

No comments:

Post a Comment